Levering Alle door Zohema verkochte producten zijn uit voorraad leverbaar. De bestellingen worden voorbereid binnen de 48 uur, gerekend vanaf de eerste werkdag na registratie van de bestelling. De bestellingen die op een zaterdag of zondag geregistreerd zijn, worden de eerstvolgende werkdag behandeld. Het bestelde product wordt geleverd op het adres dat op de bestelbon staat en geregistreerd is als leveringsadres. Bij vergissing door een foutief of onvolledig leveringsadres kan Zohema niet verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen te wijten aan de vertraagde levering of aan de onmogelijkheid om te leveren. Alle kosten verbonden aan het opnieuw moeten verzenden van producten ten gevolge van een vergissing bij het doorgeven van de gegevens door de klant, zullen voor zijn rekening zijn.