Onze labels

Bio Certisys

Bio Certisys

Om een 100% natuurlijk product te kunnen aanbieden, is het berkensap van Sosève BIO Certisys gecertificeerd.

Biologische producten uit alle EU-landen vallen onder de Europese regelgeving. Om producten onder dit label op de markt te mogen brengen, moeten alle actoren (producenten, verwerkers, distributeurs en importeurs) zijn gecontroleerd door een door de overheid erkend certificeringsorgaan. Na afgifte van het certificaat blijven zij onderworpen aan regelmatige en onaangekondigde controles.

Nature & Progrès

Nature & Progrès

In diezelfde beredeneerde en ecologisch verantwoorde benadering leek het ons essentieel om deze productie op een meer globale manier te bekijken en er het menselijke aspect aan toe te voegen. Daarom hebben wij besloten ons aan te sluiten bij het charter Nature & Progrès, dat zich inzet voor:

  • Een coöperatieve en ondersteunende samenleving
  • Een deeleconomie met een menselijke dimensie
  • Landbouw die het natuurlijk evenwicht respecteert
  • Milieuvriendelijke menselijke activiteiten

Het was dan ook met grote voldoening dat wij deze vermelding kregen, na alles in het werk te hebben gesteld om hun zeer strenge specificaties te respecteren. Dit is een kwaliteitsgarantie die voor ons zeer belangrijk is, en wij zijn er trots op u die te kunnen bieden.

100% natuurlijk, biologisch en lokaal berkensap!

Pure

Oogst 2022

+ 5 bourgeons

Oogst 2022

Ontdek onze conserveringsmethode